vOzer's Radio Online

Stream

Nghe đài, chọn các đài yêu thích của bạn và tìm chúng ở đây. Bắt đầu ngay trên trang chủ!

Mô tả

Vozer's Radio Online là một sản phẩm của cộng đồng Voz, trực thuộc công ty GL inc. Radio tập trung vào các audio truyện và nghe nhạc nhằm phục vụ đối tượng chính là các bạn trẻ thuộc cộng đồng Voz.

Slogan

Lắng nghe tiếng gạch đá đang rơi

Các chương trình chính

  • V-Pop - Nhạc Việt Nam
  • Asia - Nhạc Hoa, Thái, Nhật
  • Nhạc Xưa
  • VRO LaterShow
  • K-POP - Nhạc Hàn
  • US & UK
Xem thêm Rút gọn

Tất cả các bình luận