RFI Tiếng Việt

Stream

Nghe đài, chọn các đài yêu thích của bạn và tìm chúng ở đây. Bắt đầu ngay trên trang chủ!

Mô tả

RFI là Đài phát thanh quốc tế Pháp, phủ sóng tại Pháp và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Hiện tại phần phát thanh RFI Tiếng Việt được thực hiện bằng tiếng Việt và phát thanh hàng ngày trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 22 giờ theo giờ Việt Nam.

Các chương trình chính

  • Tạp chí thể thao
  • Tạp chí tiêu điểm
  • Tạp chí Việt Nam
  • Tạp chí xã hội
  • Tạp chí kinh tế

Liên hệ

80, rue Camille Desmoulins, 92130 Issy Les Moulineaux, Pháp, Việt Nam
Xem thêm Rút gọn

Tất cả các bình luận