Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho các khách hàng và những người sử dụng dịch vụ trực tuyến của Vietnamradio.org.
Vietnamradio.org cam kết đảm bảo các thông tin riêng tư của bạn sẽ được bảo mật khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi đặt ra chính sách về việc các thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý và bảo vệ như thế nào. Bất cứ sự thay đổi nào về chính sách bảo mật sẽ được tìm thấy bằng việc truy cập website của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Bằng việc cung cấp các thông tin cá nhân, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng các dữ liệu này để phục vụ các nghiên cứu của chúng tôi trong việc cung cấp các dịch vụ đáp ứng tối đa kỳ vọng của bạn. Chúng tôi chỉ lưu giữ các thông tin của bạn trong thời gian chúng tôi cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của pháp luật. Sau thời gian này, thông tin cá nhân của bạn sẽ được xóa. Chúng tôi không thể xóa bỏ dữ liệu của bạn khi đó là yêu cầu lưu trữ pháp lý, ví dụ như quy định sổ sách hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan pháp lý về việc lưu giữ thông tin.

General Data Protection Regulation (GDPR)

Trong Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA), chúng tôi chỉ hiển thị cho bạn quảng cáo không được cá nhân hoá. Những quảng cáo này không dựa trên hành vi trước đây của bạn và không sử dụng cookie để nhắm mục tiêu cho quảng cáo.

Quyền lợi của bạn là gì?

Bạn có quyền yêu cầu thông tin về các thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ. Nếu dữ liệu không chính xác, chưa hoàn thiện hoặc không liên quan, bạn có thể yêu cầu sửa hoặc xóa thông tin. Hàng năm, bạn có quyền yêu cầu bằng văn bản các thông tin chúng tôi có của bạn trong các file tài khoản của chúng tôi. Để yêu cầu tài liệu này, xin vui lòng thông báo cho dịch vụ hỗ trợ khách hàng Vietnamradio.org. Bạn có thể rút lại việc đồng ý cho chúng tôi sử dụng dữ liệu cho các mục đích liên quan đến marketing (ví dụ như gửi email, catalouge…) bất cứ lúc nào.

Ai có quyền truy cập các dữ liệu này?

Chúng tôi không bao giờ tiết lộ, bán, trao đổi dữ liệu của bạn cho bên thứ 3 nào khác có mục đích thương mại ngoài Vietnamradio.org.

Chúng tôi bảo mật dữ liệu của bạn như thế nào?

Chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi việc mất mát, bị tấn công hay truy cập trái phép… Chúng tôi liên tục triển khai và nâng cấp các biện pháp bảo vệ một cách tối ưu nhất. Tại Vietnamradio.org, chúng tôi sử dụng công nghệ SSL, công nghệ mã hóa bảo mật các thông tin được trao đổi giữa người mua và người bán.

Cookies

Cookie là tập tin văn bản nhỏ ghi thông tin được tạo ra và lưu trên trình duyệt máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Vietnamradio.org sử dụng cookie để tăng cường và đơn giản hóa truy cập của bạn. Chúng tôi không sử dụng cookie để lưu trữ thông tin cá nhân hoặc tiết lộ thông tin cho bên thứ ba.

Có 2 loại cookie: vĩnh viễn và tạm thời (session cookie). Cookie vĩnh viễn được lưu giữ như 1 tập tin trên máy tính và thiết bị di động của bạn trong vòng không quá 12 tháng. Session cookie được lưu giữ tạm thời và biến mất khi bạn đóng phiên trình duyệt của bạn. Chúng tôi sử dụng các cookie vĩnh viễn để lưu giữ lựa chọn mở trang của bạn và giữ các thông tin nếu bạn chọn “Ghi nhớ” khi bạn đăng nhập.

Bạn có thể dễ dàng xóa cookie từ máy tính hoặc thiết bị di động sử dụng trình duyệt của bạn. Để có thêm hướng dẫn về việc quản lý và xóa cookie, xin vui lòng tìm hiểu thêm ở phần “Trợ giúp” trong trình duyệt của bạn. Bạn có thể chọn để tắt cookie hoặc nhận thông báo mỗi lần cookie mới được gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Hãy lưu ý rằng, nếu bạn chọn tắt cookie, bạn sẽ không trải nghiệm được tất cả lợi ích từ các tính năng có trên website.

Cookie bên thứ ba

Chúng tôi sử dụng cookie bên thứ ba để thu thập số liệu thống kê theo biểu mẫu các công cụ phân tích như Facebook, Google AdSense, Google Analytics, Google+X. Các cookie được sử dụng là cookie vĩnh viễn và cookie tạm thời. Các cookie vĩnh viễn được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn không quá 24 tháng.

Link liên kết

Vietnamradio.org có thể thêm các link liên kết với các website khác không thuộc quyền quản lý của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung cũng như việc bảo mật thông tin của các website này, chúng tôi chỉ thêm link với mục đích giúp những người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thêm các thông tin liên quan.

Bản quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bản quyền và thuộc sở hữu của Vietnamradio.org.

Bộ xử lý dữ liệu của bên thứ ba

Vietnamradio.org chỉ sử dụng các bộ xử lý của bên thứ ba tuân thủ Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu của Liên minh Châu Âu (GDPR) và đối với mỗi bộ xử lý của bên thứ ba, sẽ có một Thỏa thuận Xử lý Dữ liệu (DPA) được đặt ra.