Trợ giúp

Nếu bạn không nghe thấy âm thanh của radio này trên thiết bị của bạn, xin vui lòng kiểm tra các tùy chọn bên dưới để được hướng dẫn thêm trong trường hợp vấn đề liên quan đến cài đặt trên thiết bị. Nếu vẫn không được, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: noaudio@vietnamradio.org và nêu chính xác tên đài phát thanh và quốc gia của nó. Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề và xử lý ngay lập tức.

Windows

Bạn cần cài đặt phiên bản Windows Media Player mới nhất. Bạn có thể tải xuống tại đây.

Firefox thiếu plugin

Nếu Firefox cảnh báo bạn về việc thiếu plugin, bạn nên cài đặt WMP Firefox plugin. Bạn có thể tải xuống tại đây..
Nếu WMP Firefox plugin không hoạt động chính xác trên Firefox, bạn có thể tìm giải pháp tại đây.

Linux

Bạn có thể nghe radio trên Linux nếu bạn đang sử dụng Ubuntu, để cài đặt, xin vui lòng làm theo các bước sau:

  1. Đầu tiên, mở Package Manager.
  2. Sau đó, chọn và cài đặt các gói sau: gstreamer0.10-plugins-bad, gstreamer0.10-plugins-ugly, gstreamer0.10-plugins-ugly-multiverse, mplayergecko-mediaplayer.

Real Player

Ngoài ra, bạn có thể cần cài đặt Real Player vì có một số đài phát thanh chỉ có thể nghe trực tiếp với Real Audio. Bạn có thể tải xuống tại đây.