Radio Viet Nam Hai Ngoai

Stream

Nghe đài, chọn các đài yêu thích của bạn và tìm chúng ở đây. Bắt đầu ngay trên trang chủ!

Mô tả

VABC Radio là kênh phát thanh hải ngoại dành cho những người Việt ở Hải ngoại. Kênh radio được phát sóng 24/24 giờ hàng ngày với hơn 80 chương trình thuộc các lĩnh vực khác nhau như kinh tế, chính trị, văn hóa, nghệ thuật... và không chịu ảnh hưởng bởi bất cứ đảng phải hay cơ quan tổ chức nào.

Các chương trình chính

  • Á Châu tự do
  • Nhạc yêu cầu
  • Đáp lời sông núi
  • An sinh xã hội
  • Y tế thường thức

Các DJ chính

  • Băng Tâm
  • Thục Đoan
  • Thố Ty

Liên hệ

6521 Arlington Blvd Suite B10, Falls Church, VA 22042, United States
Xem thêm Rút gọn

Tất cả các bình luận